Trang chủ Tính năng GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG QUÂN ĐOÀN

GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG QUÂN ĐOÀN

25/07/2022

Anh Nhi xin giới thiệu với mọi người về tính năng Quân Đoàn. Khi Chúa Công đạt lv35 sẽ mở được tính năng quân đoàn, trong quân đoàn các Chúa Công có thể giao lưu với nhau, tham gia các hoạt động trong quân đoàn nhận các tài nguyên để tăng sức mạnh. Sau đây là các tính năng ở trong Quân Đoàn

1. Đóng Góp Quân Đoàn

Đóng góp quân đoàn 2
Các Chúa Công hàng ngày sẽ cống hiến vào quân đoàn, cống hiến càng cao sẽ nhận càng nhiều tài nguyên. Khi các Chúa Công cống hiến sẽ tăng tiến độ đóng góp đạt các mốc để nhận quà

2. Phó Bản Quân Đoàn

Phó Bản Quân Đoàn (1)

- Các Chúa Công sẽ cùng nhau chiến đấu với boss trong Phó Bản Quân Đoàn.

- Mỗi ngày mỗi người sẽ được khiêu chiến 10 lần.

- Khi khiêu chiến sẽ nhận được Xu Quân Đoàn , ải càng cao nhận được càng nhiều.

- Khi diệt được boss tất cả thành viên của Quân Đoàn sẽ nhận được thưởng, thưởng chưa nhận sẽ được phát qua thư.

- Mỗi 0h hàng ngày sẽ reset ải lại từ đầu

3. Chiến Trường Tam Quốc

Chiến Trường Tam Quốc

- Chiến trường tam quốc là phó bản đơn, tổng cộng có 12 ải.

- Các Chúa Công tham gia sẽ nhận được điểm Cống Hiến Quân Đoàn và tài nguyên.

- Khi Chúa Công tiêu diệt được boss trong ải tương ứng, các Chúa Công khác tham gia đánh boss tương ứng sẽ nhận được 1 buff cường lực.

- Mỗi 0h hàng ngày sẽ reset ải.

4. Quốc Chiến Liên Server

Quốc Chiến LSV

- Quốc chiến liên sever là nơi để các Chúa Công cùng quân đoàn của mình chiến đấu, chiếm thành cùng với các quân đoàn ở các sever khác.

- Quân đoàn trong khu vực sẽ chọn xếp hạng Top 1 để tham gia, 8h sáng hàng tuần sẽ bắt đầu chọn quân đoàn.

- Chính thức bắt đầu quốc chiến vào lúc 11h sáng thứ 2 tới 22h tối thứ 6 kết thúc, trong thời gian đó mốc giờ từ 0h đến 11h là thời gian nghỉ ngơi không thể chiến đấu.

- Khi kết thúc quốc chiến sẽ nhận được các phần quà xếp hạng quân đoàn và cá nhân, các phần quà sẽ được gửi ngay khi kết thúc quốc chiến.

5. Quốc Chiến

Quốc Chiến

- Quốc chiến sẽ là nơi tranh giành , so tài chiến thuật chiếm thành trì giữa các quân đoàn trong sever với nhau.

- Quốc chiến sẽ mở vào ngày đầu tiên của sever lúc 8h và kết thúc vào 22h ngày thứ 3 của sever, sau đó mở tiếp tục ngày 4 lại mở tiếp, tuần hoàn liên tục.

- Trong thời gian chiến đấu 0h đến 8h là thời gian nghỉ ngơi, không thể chiến đấu.

- Kết thúc quốc chiến quà xếp hạng quân đoàn và xếp hạng cá nhân sẽ được gửi qua thư.

6. Tiệc Quân Đoàn

Tiệc QĐ

- Trong tiệc quân đoàn các Chúa Công cần cùng nhau đủ thành viên quân đoàn tham gia sẽ được nhận thưởng.

- Cứ 1 thành viên tham gia sẽ nhận ngẫu nhiên 1 phần thưởng vào trong danh sách thưởng, tất cả thành viên tham gia sẽ nhận toàn bộ quà trong danh sách thưởng.

- Cấp quân đoàn của các Chúa Công càng cao thưởng sẽ càng tốt.

7. Túi Phúc Quân Đoàn

Túi Phúc QĐ

- Đây là một tính năng giúp các Chúa Công hợp tác giao tiếp với nhau để tất cả cùng nhau nhận thưởng.

- Các thành viên trong quân đoàn sẽ có 1 lượt mở túi phúc, có thể dự đoán bất kỳ trong phạm vi dự đoán, mỗi lượt dự đoán sẽ thu nhỏ phạm vi của số chính xác nên cần các Chúa Công giao tiếp và hợp tác để có thể thu nhỏ phạm vi để nhận thưởng.

Gia nhập Group: https://ggame.page.link/grouplc3q

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/loanchien3q

Xem thêm:

Giới thiệu tính năng Công Phủ

Giới thiệu tính năng Thí Luyện

Giới thiệu tính năng Thi Đấu

 

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng