Trang chủ Tính năng GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG THÍ LUYỆN

GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG THÍ LUYỆN

25/07/2022

Anh Nhi xin giới thiệu với các chúa công tính năng thí luyện, tính năng này sẽ giúp các chúa công nhận được nhiều tài nguyên hàng ngày.

Thí luyện

 

1. Qua Ải Trảm Tướng

vượt ải trảm tướng

- Ở qua ải trảm tướng sẽ có 2 loại thí luyện là mức độ thường và đại sư khi đạt lv100.

- Ải thí luyện thường sẽ có tổng 60 tầng, chúa công khiêu chiến thắng thành công mỗi tầng sẽ được nhận thưởng.

- Vượt ải lần đầu sễ có quà thêm và chỉ nhận được 1 lần.

- Mỗi 5 tầng sẽ có mốc thưởng, tầng càng cao thưởng càng lớn.

- Mỗi ngày sẽ reset tầng đã đánh, sau khi reset sẽ khiêu chiến lại từng tầng , có thể dùng càng quét để tới tầng cao nhất đã khiêu chiến thành công.

- Các chúa công tăng cấp VIP để tăng thêm lượt reset thủ công, reset thủ công sẽ tiêu hao KNB để reset

- Ở thí luyện đại sư cũng tương tự sẽ có 60 tầng nhưng lực chiến của các tướng canh ải sẽ rất cao.

2. Trưng Thu

Trưng Thu

- Trưng thu là một tính năng sẽ giúp chúa công mỗi ngày sẽ nhận được Exp Chủ Công và Xu.

- Giới hạn lượt trưng thu của chúa công sẽ phụ thuộc vào level, tối đa là 40 lượt.

- Lượt trung thu sẽ hồi mỗi 5 phút được 1 lượt, chúa công tăng được 1 level sẽ được tặng 5 lượt trưng thu.

- Khi đạt tối đa 40 lượt trung thu các chúa công khi trưng thu sẽ có cơ hội thảo phạt phản quân, mỗi phản quân sẽ có phần thưởng khác nhau.

3. Tầm Bảo Ngày

tầm bảo ngày 

- Tính năng tầm bảo ngày là nhiệm vụ hàng ngày các chúa công cần tham gia để nhận được các tài nguyên để tăng sức mạnh cho tướng.

- Có tổng cộng 10 map tầm bảo, mỗi map sẽ có phần thưởng riêng gồm: Exp tướng, ngọc, xu, vật liệu chuyển sinh, exp phù văn, đá tinh luyện, binh phù, đan thiên phú, vật liệu chuyển sinh cấp 2, binh thư.

- Mỗi ngày tùy theo mỗi map sẽ có từ 2 đến 4 lượt miễn phí, có thẻ dùng KNB để mua thêm lượt, VIP càng cao mua được càng nhiều.

4. Đoạt Bảo Kỳ Binh

doạt bảo kỳ binh

- Mỗi ngày sẽ 20 lượt khiêu chiến Đoạt bảo, mỗi 1 tiếng sẽ được nhận thêm 1 lượt, có thể dùng KNB để mua thêm lượt, số lượt mua sẽ dựa vào VIP.

- Sẽ có 6 tướng địch là người chơi, các chúa công cần khiêu chiến nếu chiến thắng sẽ được +1 tích lũy vào rương thắng, tiêu diệt được 6 tướng địch nhận được các mốc tích lũy rương thắng.

- Nếu các chúa công làm mới đối thủ sẽ reset lại điểm tích lũy rương thắng và 6 tướng địch.

- Khi khiêu chiến thắng sẽ nhận được điểm Chiêu Hồn dùng để mua vật phẩm trong tiệm Chiêu Hồn.

5. Tranh Phù Văn

ĐOẠT PHÙ 

- Mỗi ngày sẽ 10 lượt khiêu chiến Đoạt Phù, mỗi 1 tiếng sẽ được nhận thêm 1 lượt, có thể dùng KNB để mua thêm lượt, số lượt mua sẽ dựa vào VIP.

- Sẽ có 3 tướng địch là người chơi để các chúa công khiêu chiến, khiêu chiến thắng sẽ được chọn 1 trong 3 thẻ bài để nhận phù văn, khi chúa công đạt VIP 11 sẽ nhận tất cả 3 phần thưởng.

- Sẽ có các mốc quà Bí Tàng Phù dựa trên số lần tham gia đoạt phù của chúa công.

Gia nhập Group: https://ggame.page.link/grouplc3q

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/loanchien3q

Xem thêm:

Giới thiệu tính năng Thành Chính

Giới thiệu tính năng Thi Đấu

Giới thiệu tính năng Quân Đoàn

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng