Trang chủ Tính năng GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG CÔNG PHỦ

GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG CÔNG PHỦ

16/07/2022

Anh Nhi xin giới thiệu với các Chúa Công tính năng chủ công phủ, tính năng này sẽ giúp các Chúa Công tăng thuộc tính và sức mạnh của các tướng trong đội hình lên rất cao.

1. Thiên Phú

Thiên phú

- Tính năng thiên phú sẽ giúp các Chúa Công nâng thuộc tính của tất cả tướng và các tướng theo hệ tiền quân, trung quân và hậu quân.

- Chúa Công sẽ dùng vật phẩm đan thiên phú để tăng cấp cho các thiên phú.

- Tổng cộng có 32 thiên phú, mỗi thiên phú cấp tối đa là 40, phải tăng đủ điều kiện cấp thiên phú phía sau để mở thiên phú phía trước.

- Thiên phú phía trước sẽ không vượt quá cấp thiên phú ở phía sau

2. Tướng Tinh Phổ

Tướng Tinh Phổ

- Trong tướng tinh phổ sẽ có 7 cuốn tướng phổ để nâng cấp thuộc tính của tướng, mỗi cuốn sẽ tương ứng với các loại tướng khác nhau.

- Các Chúa Công cần tăng bậc của các tướng có trong danh sách tướng phổ để kích hoạt, kích hoạt sẽ không mất tướng.

- Khi kích hoạt được mỗi tướng sẽ nhận được rương bảo trang của tướng đó.

- Thu thập đủ tất cả các tướng trong một cuốn tướng phổ sẽ nhận rương bảo tàng có quà hậu hĩnh.

3. Thần Khí

Thần Khí

- Các Chúa Công để kích hoạt thần khí cần có thần khí nhận từ triều hồi thần khí, khi kích hoạt thần khí sẽ mất đi.

- Thần khí có thể tăng bậc, tăng bậc sẽ nhận được nhiều thuộc tính, tất cả thần khí tăng bậc cấp sao như nhau còn có thể kích hoạt đại sư thần khí.

- Đại sư thần khí sẽ nhận thuộc độc lập ở mỗi cấp sao, cứ đạt cấp sao tương ứng thuộc tính đại sư thần khí sẽ được cộng dồn.

- Tối đa mỗi loại thần khí sẽ được tăng bậc 6 lần , thần khí dư ra có thể tách thần khí nhận thần hoa dùng để mua vật phẩm trong shop thần khí.

4. Binh Thư

Binh Thư

- Binh thư được chia làm 3 loại : Võ trị đạo dùng cho tướng hàng trước, nhân trị đạo dùng cho tướng hàng giữa và lễ trị đạo dùng cho tướng hàng sau.

- Trong mỗi loại sẽ có tổng cộng 8 cuốn binh thư, mỗi bình thư các bậc Lục, Lam, Tím, Vàng, Cam, Đỏ.

- Khi đọc xong 10 quyển lục sẽ tăng bậc tới quyển làm cứ thế tới quyển đỏ.

- Khi tất cả quyển binh thư cùng 1 bậc và tổng điểm thuộc tính đạt một điểm nhất định sẽ buff phẩm chất tăng toàn bộ binh thư thêm % thuộc tính

Binh Thư 2

5. Thần Thú

Thần Thú

- Thần thú có thể nhận qua event triệu hồi thần thú hoặc ở shop trung nguyên, khi nhận được thần thú thì có thể kích hoạt.

- Có tổng cộng 12 loại thần thú, mỗi thần thú sẽ buff cho mỗi hệ tướng khác nhau tiền quân, trung quân và hậu quân.

- Có thể tăng bậc thần thú lên 9 sao, dựa vào tổng điểm tất cả thần thú để nâng sao.

- Khi điểm thần thú đạt mốc nhất định sẽ tăng cấp đại sư thần thú giúp tăng thuộc tính tất cả tướng tối đa 20 cấp.

Gia nhập Group: https://ggame.page.link/grouplc3q

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/loanchien3q

Xem thêm:

Giới thiệu Shop Vật Phẩm

Giới thiệu tính năng Nội Chính

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng