Trang chủ Hướng dẫn 06 ĐỘI HÌNH TÂN THỦ ĐỀ CỬ

06 ĐỘI HÌNH TÂN THỦ ĐỀ CỬ

25/07/2022

1. Trương Phi, Hoàng Trung, Triệu Vân, Lưu Bị, Quan Vũ 

Đội Hình Thục
Người chơi dễ dàng sở hữu Hoàng Trung ngay từ những giai đoạn đầu, đây là tướng thuộc hệ vàng rất dễ nuôi nhất là trong giai đoạn tân thủ. Ba vị tướng chủ lực vừa dame và tank ở đội hình này là Trương Phi, Quan Vũ và Triệu Vân. Lưu Bị giữ vai trò buff máu toàn thể giúp cho 3 tướng trên khả năng sống sót cao và gây lượng sát thương đáng kể.

2. Tôn Sách, Vu Cát, Tuân Úc, Tả Từ, Đại Kiều 

Siêu Trị Liệu
Dame chủ lực trong đội hình này là Tôn Sách với kỹ năng miễn sát thương nên khả năng sống sót tăng cao, cùng với sự hỗ trợ từ những tướng khác dùng để buff máu và hộ thuẫn cho toàn đội khiến Tôn Sách càng tăng cao sức mạnh và gây dame rất hiệu quả.

3. Tôn Sách, Chân Cơ, Giả Hủ, Hán Hiến Đế, Đại Kiều

Đội hình Phép
Ba tướng cam giữ vai trò là dame chủ lực ở đội hình đề cử thứ 3 này chính là Chân Cơ, Giả Hủ, Hán Hiến Đế, những tướng này dễ nuôi đối với giai đoạn Tân thủ. Tôn Sách và Đại Kiều hỗ trợ nhau chống chịu để các tướng phép thuật sử dụng kỹ năng gây sát thương.

4. Đổng Trác, Trương Giác, Viên Thiệu, Tả Từ, Vu Cát

Đội hình Quần
Đội hình quần dame vừa có phép và dame vật lý, Đổng Trác tank ở hàng trước , Trương Giác dame phép, Viên Thiệu Dame vật lý, Tả Từ và Vu Cát buff giáp và máu cho hàng trên. Đây là đội hình công thủ vẹn toàn dành cho giai đoạn Tân thủ mà Chúa Công không nên bỏ qua.

5. Lục Tốn, Chu Du, Lỗ Túc, Tôn Sách, Đại Kiều

Đội hình Ngô
Đội hình Ngô dame chủ đạo đến từ Chu Du với sát thương pháp thuật và Lục Tốn gây ra sát thương vật lý, Tôn Sách giữ vị trí tank ở hàng trước rất khỏe nhờ có miễn Sát Thương cao, 2 tướng hỗ trợ buff máu và giáp là Lỗ Túc và Đại Kiều.

6. Chân Cơ, Tuân Úc, Thái Vân Cơ, Trương Liêu, Giả Hủ

Đội hình Ngụy

Tuân Úc và Thái Văn Cơ là hai tướng giữ vị trí buff máu cho toàn đội. Hai vị tướng dame phát thuật là Giả Hủ và Chân Cơ và dame chính từ hàng trước của Trương Liêu.

Anh Nhi Chúc các Chúa Công có những giây phút tuyệt vời với Loạn Chiến 3Q!

Gia nhập Group: https://ggame.page.link/grouplc3q

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/loanchien3q

Xem thêm:

06 Đội hình tiêu biểu nâng cao

Những đội hình tân thủ không nên bỏ qua

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng