Trang chủ Hướng dẫn NHỮNG ĐỘI HÌNH TÂN THỦ KHÔNG NÊN BỎ QUA

NHỮNG ĐỘI HÌNH TÂN THỦ KHÔNG NÊN BỎ QUA

25/07/2022

Xây dựng những đội hình tiêu biểu với những vị tướng tài ở Loạn Chiến 3Q, thực hiện giấc mơ Tam Quốc, thống nhất thiên hạ.

1. Sơ Lộ Phong Mang

Sơ Lộ Phong Mang

Ngưu Đao Tiểu Thi Công Thủ Vẹn Toàn
Đội hình bao gồm: Điển Vi, Hạn Hầu Đôn, Hứa Chử, Tiểu Kiều, Đại Kiều

2. Bách Chiến Tinh Nhuệ

Bách Chiến Tinh Nhuệ

Thân Kinh Bách Chiến Đánh Đấu Thắng Đó
Đội hình bao gồm: Tả Từ, Giả Hủ, Thần-Tôn Sách, Lưu Bị, Đổng Trác

3. Vương Giả Đỉnh Cao

Vương Giả Đỉnh Cao

Ngạo Thị Đỉnh Vương Giả Vô Địch
Đội hình bao gồm: Lữ Bố, Điêu Thuyền, Quách Gia, Chu Du, Gia Cát Lượng

Anh Nhi Chúc các Chúa Công có những giây phút tuyệt vời với Loạn Chiến 3Q!

Gia nhập Group: https://ggame.page.link/grouplc3q

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/loanchien3q

Xem thêm:

06 Đội hình tân thủ đề cử

06 Đội hình tiêu biểu nâng cao

 

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng