Trang chủ Hướng dẫn 06 ĐỘI HÌNH TIÊU BIỂU NÂNG CAO

06 ĐỘI HÌNH TIÊU BIỂU NÂNG CAO

25/07/2022

1. Hàn Tín, Gia Cát Cẩn, Long Nữ, Quỷ Cốc Tử, Khương Tử Nha

Đội hình Phản Dame

Đội hình này chủ đạo là để thủ, ở hàng trước Hàn Tín và Gia Cát Cẩn làm tanker và có khả năng phản dame khi bị tấn công, ở hàng sau Long Nữ, Quỷ Cốc Tử, Khương Tử Nha sẽ buff giáp máu và debuff tướng địch hổ trợ cho hàng trước.

2. Cửu Thiên Huyền Nữ, Hạng Vũ, Nam Hoa Lão Tiên, Điêu Thuyền, Lỗ Túc

Đội hình hút máu

Đội hình hút máu, tướng chủ đạo là Hàn Tín và Hạng Vũ có khả năng hút máu, đi cùng là hàng dưới với 03 tướng hỗ trợ buff máu và debuff tướng địch giúp cho khả năng hồi phục cùng Cửu Thiên Huyền Nữ và Hang Vũ tăng cao.

3. Chức Nữ, Tôn Ngộ Không, Tôn Tẩn, Hạng Vũ, Bạch Khởi

Đội hình AOE

Tất cả tướng trong đội hình đều dame chủ đạo vì tất cả tướng đều có skill chủ động AOE gây sát thương cho toàn thể team địch.

4. Tào Tháo, Tư Mã Ý, Tư Mã Chiêu, Trương Liêu, Quách Gia

Ngụy Nâng Cao

Đội hình này sẽ full tướng Ngụy, với hàng trước là Tào Tháo và Trương Liêu làm tanker, Tư Mã Ý và Quách Gia sẽ gây debuff cho tướng địch, Tư Mã Chiêu sẽ là dame chính chủ lực vừa dame cao và có tỷ lệ gây choáng địch.

5. Khương Tử Nha, Nhị Lan Thần, Quỷ Cốc Tử, Lưu Bang, Vương Chiêu Quân

Đội Hình Nộ nhanh

Đội hình này vừa vào sẽ có lợi thế sử dụng skill nhanh hơn tướng địch rất nhiều, vì chất tướng là Tiên Trang nên việc sử dụng skill nhanh hơn đối phương tỷ lệ thắng rất cao.

6. Trương Giác, Lỗ Túc, Triệu Vân, Tư Mã Chiêu, Lưu Bang 

Đội Hình Choáng
Tất cả skill của tất cả tướng đều gây choáng khi kết hợp với nhau sẽ gây khó chịu cho tướng địch.

Anh Nhi Chúc các Chúa Công có những giây phút tuyệt vời với Loạn Chiến 3Q!

Gia nhập Group: https://ggame.page.link/grouplc3q

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/loanchien3q

Xem thêm:

06 Đội hình tân thủ đề cử

Những đội hình tân thủ không nên bỏ qua

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng