Trang chủ Sự kiện SỰ KIỆN VÒNG QUAY LOẠN CHIẾN

SỰ KIỆN VÒNG QUAY LOẠN CHIẾN

26/07/2022
1. Thời gian diễn ra: 03/08/2022 - 08/08/2022
 
2. Phần quà: Gồm 12 ô quà chứa các gói quà lần lượt sau:
 
 • Tinh Hoa Ánh Trăng*10 + Xu*100000 + Lệnh Chiêu Mộ*5 + Hộp Ngọc Lv 2*5
 • Ấn Ký Chân Hồn*10 + Xu*100000 + Lệnh Tầm Bảo*5 + Rương Tr.Bị Lam*5
 • KNB*200 + Xu*100000 + Tăng Bậc Đan*20 + Rương Tướng Lam*5
 • Đá Tinh Luyện*50 + Xu*100000 + Lệnh Chiêu Mộ*5 + Rương Tr.Bị Lam*5
 • Đan Tinh Luyện*100 + Xu*100000 + Lệnh Tầm Bảo*5 + Rương Phù Văn 3 Sao*5
 • Đá Tăng Bậc*2 + Xu*100000 + Tăng Bậc Đan*20 + Hộp Ngọc Lv 2*5
 • Chân Hồn Linh Dịch*8 + Xu*100000 + Lệnh Chiêu Mộ*5 + Rương Tr.Bị Lam*5
 • Địa Phách Linh Thạch*6 + Xu*200000 + Lệnh Tầm Bảo*5 + Rương Phù Văn 3 Sao*5
 • KNB*400 + Xu*200000 + Binh Phù*20 + Hộp Ngọc Lv 2*5
 • Hộp Tướng Cam*1 + Xu*200000 + Tăng Bậc Đan*40 + Rương Tướng Tím*5
 • Mã Siêu*1 + Xu*300000 + Lệnh Tầm Bảo*20 + Rương Tr.Bị Tím*5
 • KNB*1000 + Xu*500000 + Lệnh Chiêu Mộ*20 + Hộp Ngọc Lv 4*3

3. Thể lệ Vòng Quay:

 • Thời gian diễn ra: 27/07/2022 đến 02/08/2022
 • Mỗi ngày Chúa Công hãy nhớ đăng nhập vào landing page để nhận được một lượt quay miễn phí.
 • Nạp một gói có mệnh giá tối thiểu 100K để nhận được thêm 1 lượt quay miễn phí, số lượt mua tối đa cho mỗi tài khoản là 5 lượt.
 • Số lượt quay được cộng dồn và không reset mỗi ngày.
 • Lưu ý: chỉ chấp nhận các gói nạp có mệnh giá từ 100k trở lên.
 • Code nhận được từ sự kiện chỉ nhập được 01 lần trên 01 tài khoản duy nhất.
 • Mỗi tài khoản sẽ chỉ nhập được 01 lần duy nhất code cùng loại.
 • Mỗi ô quà sẽ chỉ nhận được 01 lần duy nhất trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.
Liên hệ Anh Nhi để được hỗ trợ nhanh nhất nhé ❤
Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng