Trang chủ Sự kiện NHỮNG SỰ KIỆN VÀ HOẠT ĐỘNG HẤP DẪN

NHỮNG SỰ KIỆN VÀ HOẠT ĐỘNG HẤP DẪN

25/07/2022

Trên con đường trở thành người mạnh nhất, thực hiện giấc mơ thống nhất Tam Quốc của Loạn Chiến 3Q, Chúa Công sẽ gặp rất nhiều những nhiệm vụ và hoạt động, có những sự kiện và hoạt động vô cùng hấp dẫn mà Chúa Công không thể bỏ lỡ như:

1. Nạp đầu

Nạp Đầu

Nhận ngay tướng Chân - Tôn Thượng Hương, đặc biệt nạp 4 gói 22k, 109k, 179k, 349k sẽ nhận x4 KNB, các gói khác x2. Khi nạp đầu thành công sẽ kích hoạt quà thưởng mỗi ngày trong 3 ngày.

2. Điểm danh 30 ngày

Điểm Danh 28 Ngày

Điểm danh nhận quà hàng ngày, tích điểm danh đạt các mốc 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày, 28 ngày nhận thưởng thêm. Quà mốc 28 ngày mở chọn 1 trong các tướng: Tào Tháo, Điêu Thuyền, Gia Cát Lượng, Tư Mã Ý, Chu Du

3. Tiệc Tháng May Mắn

Tiệc Tháng May Mắn

Hoàn thành các nhiệm vụ trong ngày nhận điểm may mắn. Đạt các mốc điểm may mắn: 60, 120, 180, 240, 300, 380, 460, 540, 600, 680 nhận các phần thưởng giá trị: Rương Tướng Vàng, Rương Tướng Cam, Hộp Ngọc lv4 - lv8, Thẻ Thiên Cơ Danh Tướng.

4. Lắc Thưởng May Mắn

Lắc Thưởng May Mắn

Có 5 lần lắc thưởng miễn phí, nạp 22k nhận thêm 1 lần lắc thưởng, tối đa 3 lần. Mỗi lần lắc tốn KNB nhất định, các lần sau số KNB cần sẽ nhiều hơn. Lắc xong chắc chắn nhận KNB nhiều hơn từ 110% - 150% lượng KNB đã bỏ ra.

5. Thẻ tháng

Thẻ Tháng

- Thẻ tháng thường giá 109k, nhận ngay 300KNB, auto + thêm 20% phần thưởng, nhận thêm 200KNB/1 ngày trong 30 ngày, tổng KNB nhận 30 ngày: 6000 KNB

- Thẻ tháng cao giá 709k, nhận ngay 2000KNB, auto + thêm 30% phần thưởng, nhận thêm 500KNB/1 ngày vĩnh viễn. Tổng giá trị 99999+ KNB

Thẻ tháng cao là 1 dạng thẻ tháng đặc biệt vì kéo dài vĩnh viễn ko có thời hạn.

6. Triệu hồi Thần Tướng

Triệu Hồi Thần Tướng

Một lần quay tốn 398KNB hoặc 01 Lệnh triệu hồi thần tướng. Xác suất nhận 01 trong các tướng đỏ: Lữ Bố, Điêu Thuyền, Đổng Trác, Tào Tháo, Quách Gia, Gia Cát Lượng, Lưu Bị, Chu Du, Lỗ Túc, Tư Mã Ý, Tuân Úc, Triệu Vân, Khương Duy, Trương Giác, Viên Thiệu, Trương Liêu, Lục Tốn, Tôn Sách, Chân- Lữ Bố, Thần - Quách Gia

7. Triệu hồi Binh Thư

Triệu hồi binh thư

Một lần quay tốn 598KNB hoặc 01 Lệnh triệu hồi binh thư. Xác suất nhận các binh thư đỏ: Quỷ Cốc Tử, Võ Mục Di Thư, Càn Khôn Đại Lược, Ác Kỳ Kinh, Thải Bạch Âm Kinh,...

8. Triệu hồi Bảo Thạch

Triệu Hồi Bảo Thạch

Một lần quay tốn 398KNB hoặc 01 Lệnh triệu hồi ngọc. Xác suất nhận: Ngọc Công Lv7-8-9, Ngọc HP Lv7-8-9, Ngọc Vật Thủ Lv 7-8-9, Ngọc Pháp Thủ Lv 7-8-9, Hộp Ngọc Lv10

9. Triệu hồi Thần Trang

Triệu Hồi Thần Trang

Một lần quay tốn 398KNB hoặc 01 Lệnh triệu hồi thần trang. Xác suất nhận 01 trong các trang bị đỏ như Vũ Khí, Nhẫn, Mũ, Giáp, Bao Tay, Giày của các bộ Kinh Thế, Hoàng Cực, Kinh Hồng, Hậu nghệ, Vương Giả, Ngự Thiên hoặc nhận được rương Bộ trang bị Kinh Thế

10. Triệu hồi Phù Văn

Triệu Hồi Phù Văn

Một lần quay tốn 598KNB hoặc 01 Lệnh triệu hồi phù văn. Xác suất nhận 01 trong các phù văn 6 và 7 sao

11. Triệu hồi Thần Thú

Triệu Hồi Thần Thú

Một lần quay tốn 598KNB hoặc 01 Lệnh triệu hồi thần thú. Xác suất nhận 01 trong các Thần Thú: Tiểu Nguyện Thiên Lang, Chu Tước, Bạch Hổ, Kỳ Lân, Thanh Long, Tù Ngưu, Kim Huyết Long Mã, Xi Vưu Thiên Tê, Huyền Vũ, Ban Nhược Long Tượng, Oán Giận, Giễu Cợt

12. Xổ Số

Xổ Số

Tổng cộng có 12 vật phẩm trong lồng xổ số. Có thể rút bằng KNB được 4 lần, mỗi lần 500KNB và 8 lần bằng Vé Quay Thưởng, tộng cộng 12 lần rút. Vé Quay Thưởng có được thông qua các event khác. Phần thưởng giá trị nhất là vật phẩm Chọn Tướng Đỏ Kinh ThiênRương Bộ trang bị Kinh Thế hoặc Hoàng Cực

13. Liên Nỏ Đoạt Bảo

Liên Nỏ Đoạt Bảo

Có 12 phần thưởng. Mỗi lần bắn tên sẽ nhận 01 phần thưởng, 04 lần đầu bắt buộc phải dùng KNB để bắn tên, 01 lần tốn 500KNB. Từ lần thứ 05 sẽ dùng Liên Nỏ Tiễn. Liên Nỏ Tiễn nhận được thông qua những sự kiện khác. Mỗi lần bắn tên sẽ tiêu tốn Liên Nỏ Tiễn khác nhau, càng về sau số lượng Liên Nỏ Tiễn yêu cầu sẽ càng nhiều

14. Bộ Bộ Cao Thăng

bộ bộ cao thăng

Đổ xúc xắc để đi qua các ô. Dừng lại tại ô nào sẽ nhận thưởng của ô đó. Khi đi hết 1 vòng sẽ được tính là lên 01 tầng. Vượt qua các mốc tầng để nhận thưởng giá trị: tầng 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 90. Xúc Xắc có được thông qua nhiệm vụ ngày và những sự kiện ingame khác.

15. Vòng Quay Vui Vẻ

Vòng Quay vui vẻ

Mỗi đợt event vòng quay sẽ có 04 vật phẩm giá trị nhất cùng các vật phẩm khác. Dùng Thẻ Vui Vẻ để tiến hành quay. Mỗi ngày có 01 lần quay miễn phí. Thẻ Vui Vẻ nhận được thông qua thưởng nhiệm vụ, nạp đơn và đạt các mốc quay: 20, 50, 100, 200. Mỗi lần quay sẽ tích 01 Điểm May Mắn dùng đổi vật phẩm trong tiệm điểm May Mắn.

Trên đây là những hoạt động và sự kiện mà các Chúa Công không nên bỏ qua.

Anh Nhi Chúc các Chúa Công có những giây phút tuyệt vời với Loạn Chiến 3Q!

Xem thêm:

Đặc Quyền VIP

Chương trình tri ân VIP hàng tháng

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng