Trang chủ Tính năng GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG NỘI CHÍNH

GIỚI THIỆU TÍNH NĂNG NỘI CHÍNH

16/07/2022

 Anh Nhi xin giới thiệu với các chúa công các tính năng trong Nội Chính.

1. Quan Hàm

Quan Hàm

- Tính năng quan hàm là nơi để các chúa công tăng quan hàm của mình để tăng thêm thuộc tính và nhận bổng lộc mỗi ngày.

- Mỗi quan hàm sẽ có 4 nhiệm vụ khác nhau, hoàn thành tất cả nhiệm vụ sẽ tăng 1 bậc quan hàm.

- Mỗi ngày có thể nhận bổng lộc, quan hàm càng cao bổng lộc sẽ càng giá trị.

2. Chiêu Hàng

Chiêu Hàng

- Khi chúa công đánh chiếm thành trì , sẽ có cơ hội chiêu hàng tướng địch.

- Để chiêu hàng cần có Uy Vọng , chúa công cứ tấn công các ải sẽ có điểm Uy Vọng nhất định, qua một thời gian sẽ hồi phục điểm.

- Mỗi tướng chiêu hang sẽ có thời gian cố định, khi quá thời gian sẽ rời đi.

- Chiêu hàng có một tỷ lệ thành công nhất định, và khi chiêu hàng 1 lần sẽ có thời gian chờ để chiêu hàng tiếp tục.

3. Thăm Hỏi

Thăm Hỏi 2

- Tính năng thăm hỏi được mở dựa trên quan hàm của các chúa công.

- Quan hàm càng cao mốc thăm hỏi càng cao và phần thưởng sẽ càng giá trị.

- Khi thăm hỏi sẽ nhận nhiều nhiệm vụ khác nhau, hoặc được tặng quà trực tiếp không cần làm nhiệm vụ.

4. Thưởng

Thưởng


- Khi mở được tính năng này mỗi ngày chúa công sẽ được nhận 10 lần nhiệm vụ, khi hoàn thành các nhiệm vụ sẽ được nhận phần thưởng.

- Ở các mốc thời gian trong ngày 0h, 10h, 12h, 14h, 16, 18h, 20h, 22h, mỗi ngày sẽ có nhiệm vụ Thưởng LvSSS. Khi nhận nhiệm vụ LvSSS sẽ reset nv thu thập trước đó.

- Các chúa công lưu ý một số nhiệm vụ có giới hạn thời gian và nhiệm vụ đang tiến hành sẽ không thể xóa được.

Thưởng 2

Hãy liên hệ đến Fanpage Loạn Chiến 3Q để được giải đáp các thắc mắc bất kỳ nhé!

Gia nhập Group: https://ggame.page.link/grouplc3q

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/loanchien3q

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng