Trang chủ Tính năng GIỚI THIỆU SHOP VẬT PHẨM

GIỚI THIỆU SHOP VẬT PHẨM

25/07/2022

Anh Nhi sẽ giới thiệu với chúa công các Shop có trong Loạn Chiến 3Q!

1. Shop KNB

Shop KNB

Shop KNB là shop dùng KNB để mua các vật phẩm trong , các vật phẩm trong shop gồm những nguyên liệu tăng sức mạnh cho tướng của chúa công.

2. Shop Vinh Dự

Shop Vinh Diệu

- Shop Vinh dự là shop dùng điểm vinh dự để mua các vật phẩm trong shop.

- Điểm vinh dự sẽ có được khi khiêu chiến ở đấu trường.

- Khi được hạng đấu trường cao sẽ được mở các mốc quà để các chúa công mua.

Shop Vinh Diệu 2

3. Shop Quân Đoàn

 

Shop Quân Đoàn

- Shop quân đoàn dùng điểm cống hiến quân đoàn để mua các vật phẩm trong shop này.

- Điểm cống hiến quân đoàn có được khi tham gia các hoạt động liên quan tới quân đoàn.

- Cấp quân đoàn càng cao sẽ được mua các mốc quà trong shop.

Shop Quân Đoàn 2

4. Shop Chiến Hồn

Shop Chiến Hồn

- Shop chiến hồn dùng điểm chiến hồn để mua các vật phẩm trong shop này.

- Điểm chiến hồn có được khi tham gia tính năng đoạt bảo kỳ binh

- Số lần tham gia đoạt bảo càng nhiều sẽ được mua các mốc quà trong shop.

Shop Chiến Hồn 2

5. Shop Công Huân

Shop Công Huân

- Shop công huân dùng điểm công huân để mua các vật phẩm trong shop này.

- Điểm công huân có được khi tham gia tính năng dẹp loạn.

- Thứ hạng sát thương dẹp loạn càng cao sẽ được mua các mốc quà trong shop.

Shop Công Huân 2

6. Shop Ma Hồn

Shop Ma Hồn

- Shop ma hồn dùng điểm ma hồn để mua các vật phẩm trong shop này.

- Điểm ma hồn có được khi tham gia tính năng boss thế giới.

- Thứ hạng sát thương boss thế giới càng cao sẽ được mua các mốc quà trong shop.

Shop Ma Hồn 2

7. Shop Hoàng Thành

Shop Hoàng Thành

- Shop hoàng thành dùng xu hoàng thành để mua các vật phẩm trong shop này.

- Xu hoàng thành có được khi tham gia tính năng thủ vệ hoàng thành.

- Tích lũy xu hoàng thành sẽ được mua các mốc quà trong shop.

Shop Hoàng Thành 2

8. Shop Vương Giả

Shop Vương Giả

- Shop vương giả dùng xu vương giả để mua các vật phẩm trong shop này.

- Xu vương giả có được khi tham gia tính năng tranh bá liên sever.

- Thứ hạng trong tranh bá liên sever càng cao sẽ được mua các mốc quà trong shop.

Shop Vương Giả 2

9. Shop Chí Tôn

Shop Chí Tôn

- Shop chí tôn dùng xu chí tôn để mua các vật phẩm trong shop này.

- Xu chí tôn có được khi tham gia tính năng đỉnh vương giả trong tranh bá liên sever.

- Thứ hạng trong đỉnh vương giả càng cao sẽ được mua các mốc quà trong shop.

Shop Chí Tôn 2

10. Shop Thần Khí

Shop Thần Khí

- Shop thần khí dùng thần hoa để mua các vật phẩm trong shop này.

- Thần hoa có được khi tách các thần khí sẽ nhận được.

- Điểm thần khí càng cao sẽ được mua các mốc quà trong shop.

Shop Thần Khí 2

11. Shop Vinh Diệu

Shop Vinh Diệu

- Shop vinh diệu dùng xu vinh diệu để mua các vật phẩm trong shop này.

- Xu vinh diệu có được khi tham gia tính năng đội vinh diệu.

- Số lần thắng đội vinh diệu càng nhiều sẽ được mua các mốc quà trong shop.

Shop Vinh Diệu 2

12. Shop Quân Uy

Shop Quân Uy

- Shop quân uy dùng quân uy để mua các vật phẩm trong shop này.

- Quân uy có được khi tham gia tính năng quân đoàn chiến liên sever.

- Tích lũy nhận quân uy càng nhiều sẽ được mua các mốc quà trong shop.

Shop Quân Uy 2

13. Shop Trung Nguyên

Shop Trung Nguyên

- Shop trung nguyên dùng xu trung nguyên để mua các vật phẩm trong shop này.

- Xu trung nguyên có được khi tham gia tính năng cơ nghiệp trung nguyên.

- Tích lũy nhận xu trung nguyên càng nhiều sẽ được mua các mốc quà trong shop.

Shop Trung Nguyên 2

14. Shop Viễn Chinh

Shop Viễn Chinh

- Shop viễn chinh dùng xu viễn chinh để mua các vật phẩm trong shop này.

- Xu viễn chinh có được khi tham gia tính năng bắc phạt trung nguyên.

- Vượt ải bắc phạt trung nguyên càng cao sẽ được mua các mốc quà trong shop.

Shop Viễn Chinh 2

 

Anh Nhi kính chúc Chúa Công có những giây phút tuyệt vời với Loạn Chiến 3Q!

Gia nhập Group: https://ggame.page.link/grouplc3q

Theo dõi Fanpage: https://www.facebook.com/loanchien3q

Đăng Ký
Hoặc đăng nhập bằng
Tôi đã đọc và đồng ý với điểu khoản sử dụng